دانلود رایگان تحقیق میراث فرهنگی و نقش آن در جذب توریست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 دانلود رایگان تحقیق میراث فرهنگی و نقش آن در جذب توریست دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود رایگان تحقیق میراث فرهنگی و نقش آن در جذب توریست  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود رایگان تحقیق میراث فرهنگی و نقش آن در جذب توریست

چکیده تحقیق
فصل اول
کلیات تحقیق
موضوع تحقیق
تعریف موضوع
فرضیه های تحقیق
ضرورت تحقیق
هدف تحقیق
خصوصیات فرهنگ و تمدن ایرانی
سرزمین ایران و مناظر جالب آن
سنتهای ایرانیان
فصل سوم
روش تحقیق
فرضیات
تعریف نمونه گیری
تحقیق تاریخی
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل پنجم
نتیجه گیری
نتیجه گیری از این تحقیق
پیشنهادات و ارائه راه حل ها
فهرست منابع
پیوست

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود رایگان تحقیق میراث فرهنگی و نقش آن در جذب توریست

ن. فرای- ریچارد- میراث باستانی ایران 

حبیبی – محمد- خصا یص مدیران فرهنگی  

شعبانی- دکتر رضا- مبانی تاریخ اجتماعی ایران  

خصوصیات فرهنگ و تمدن ایرانی

اگر فرهنگ را به مفهوم ( مجموعه بافتهای آموخته رفتاری, عقیدتی و ارزشی انسانی که عضو یک گروه اجتماعی است) بپندازیم. بدیهی است که تأثیر و تأثر و اتحاد فرد و جامعه و محیط زیست بر یکیدیگر مبنای اساسی تحولات آن را تشکیل می دهد و در نهایت انسان بر مدار قواعد و مقرراتی حرکت و فعالیت و زندگی می کند و شاخصیت می بابد که روح کلی جامعه بر آن حاکمیت یافته و به عنوان سرمایه و میراث مشترک همه عناصر متشکل شناخته شده است. تمدن به همه تغییرات کمی و کیفی اطلاق می شود که در زندگی بشری حاصل شده و در عرصه حیات مشترک انسانهائی که بایکدیگر در ارتابط اند مجال بروز و مادگاری و تحولی یافته است. به بیان دیگر تمدن از ریشه مدن و خویشاوند مدینه أخذ شده است

تمدن عبارت است از مجموعه ساخته ها و اندوخته های معنوی و مادی جامعه بزرگ انسانی مقصود از ساخته های انسانی آن چیزی است که در طبیعت در حالت عادی وجوود ندارد و انسان آن را می سازد و به نوعی طبیعت را به سود خویش تغییر داده و تکمیل می کند و به همان اندازه که در ساخت و یا تکمیل یک شیئی دخالت دارد آن چیز جزو تمدن انسانی می شود تمدن به نسبت فرهنگ که جزو خالص موجودیت گروه اجتماعی معینی را تشکیل می دهد, بر همه آثار و نشانها و دستاوردهای مادی و معنوی به هم پیوسته همه انسانها در همه زمانها و مکانها اشتمال می یابد. علی هذا, فرهنگ جزو اصیل تمدن است که بر مبنای عملکرد ساز و کارهای موجود در درون و بیرون جامعه شکل می گیرد, در تداوم ایام صیقل می پذیرد و تکامل می یابد و از عناصر دخیل تمدنها هر جز را که قابلیت جذب و تحلیل و مطابقت با بافت و نظام بالنسبه ثابت موجود در بسته اصلی دارد, به خود می گیرد و هر چه را که نامطلوب است به دو می اندازد

به عبارت دیگر فرهنگ, مجموعه مشترکات و ساخته های معنوی و مادی یک ملت است که محتوای آن در طول تاریخ فراهم شده شکل گرفته است. این شکل را روح یا وجدان بدان می بخشد و لامی له بر فرهنگی مستقیماً با تقدیر تاریخی و زیر بنای اجتماعی ویژه آن پیوندی علت و معلولی  و رابطه ای منطقی متقابل دارد. بدین ترتیب جوامع تاریخی ایران همیشه هم فرهنگ خاص خود را دارا بوده اند و هم تمدن را کثرت وجود اقوام و مللی که از دیر باز با ساکنان کشور در تماس بوده اند و شیوه های معاش و سلوک و نظر و عمل خود را به درون جوامع ایرانی راه داده اند, باعث شده است که رسم و راههای بیگانه جایی برای حضور و نفوذ پیدا کند همواره با عملها و عکس العملهای دائمی مردمی که خواه نا خواه با آنان در اصطکاک و مجادله و برخورد آمیزش بوده اند تغییر و تحول یابد.[1]

سرزمین ایران و مناظر جالب آن

هر کس که به ایران سفر کرده است همواره دو چیز را در برابر دیده داشته است یکی کوه و دیگری بیابان خشک و بی حاصل درست است که مردم غالباً در دره های کوچک گرد آمده اند, اما دشتهای پهناور خالی از مردم نیست. بلندیهای ایران که بیشتر سطح کشور را تشکیل می دهند غالباً خشک و پر سنگلاخ است. در دورانهای باستان هم همین حال را داشته اند. همچنانکه صحرا همواره در عریان اثری شگرف داشته است مشخصات این سرزمین هم در مردم ایران نفوذی عظیم داشته است. ما به واسطه داشتن زندگی پر آسایش و برخورداری از وسایل جدید تمدن حال کسانیکه در زندگی ایشان طبیعت نقش مهم دارد و کیفیت آب و هوا و زمین و تغییرات آنها موجب بهروزی یا نگون بختی آنان می شود فراموش کرده ایم

با آنکه می کوشیم تا گذشته را با یافتن امور مشابه دریابیم و می کوشیم تا تاریخ را با دنبال کردن و کشف آثار مداوم یک سازمان یا اعتقاد و مذهب بخصوص در طی قرون, درک کنیم اما بعضیی طبقه بندیها و تشابه هائی که ما پدید می آوریم یا درست می کنیم مورد تردید و موضوع اختلاف نظر می گردند. مسائل مشکل و موارد تردید و شک با آنکه نگارنده کاملاً پیرو این عقیده نیست که ایرانیان تنها با آمدن تازیان, به تاریخ و تاریخ نویسی توجه کردند اما باید اذعات کند که بررسی تاریخ ایران باستان به سبب کمی مدارک, بسیار دشوارتر از مطالعه تاریخ یونان و روم است. همین کمی مدارک مربوط به تاریخ ایران باستان خود شاید متضمن سودی باشد, سودی که مورد تردید و شکر است زیرا این امر باعث آن می شود که اهمیت هر پاره لوحی یا مدر کمی که مربوط به ایران باستان است بسیار بیشتر از اهمیت مثلاً, شیئی یا سنگی یا لغت مشابهی باشد که از یونان و روم باستان بر جامانده است به سبب آنکه از دورانهای باستان یونان و روم مدارک و نوشته های تاریخی فراوان به دست ما رسیده است. کارهای باستانشناسان و مورخان هنر و خط شناسان و سکه شناسان را نیز در کشف تاریخ ایران باستان و بهم پیوستن اجزای آن نمی توان از دیده دور داشت. و به راستی بررسی خاص یک شیئی هنری یا یک لغت در یک سنگ نوشته یا یک سکه کمیاب ممکن است منشأ فراوانی در مسائل کلی تاریخ شود.[2]

سنتهای ایرانیان

تصور کنید که همه شواهدی که از روم قدیم داریم اعم از زبان لاتینی و تاریخ و آثار باستانی و مانند اینها به جای نمانده بود و تنها مأخذها برای بجا برون به زبان لاتینی همان دسته زبانهائی باشد که امروزه به زبانهای لاتینی شناخته می شود آنهم به همین صورت کنونی. در چنین صورتی آیا کسی می توانست پی ببرد به اینکه معمین اصلی زبانهای مشتق از لاتینی بخش کوچکی بود در مغرب ایتالیای مرکزی

بنابراین اساس بررسی ما در دوران پیش از تاریخ ایران باید متکی باشد به زبان شناسی مقایسه ای و قواعد مربوط به آن چنانکه هر چه به کار می بریم دست کم از  روش زبانشناسی مایه گرفته باشد برای آنکه بتوانیم زبان اصلی ناشناخته را بشناسیم ناچار از فرزندان او یهنی فارسی باستانی و اوستا که شناخته شده اند می پرسیم پیش از آنکه کاملاً به ایرانیان بپردازیم بهتر است چند سخنی درباره آریاها یعنی هند و ایرانیان پراکنده نشده فرضی بگوئیم که در روشن کردن این بحث بسیار به کار ما می خورد. می توان در آغاز فرض کرد که آریاها در مرحله بیابانگردی بودند. آنها فلز را می شناختند ولی به آنها کمتر دسترسی داشتند. اسب و گردونه جنگی چنانکه از وداها بر می آید, بسیار در کار جنگ مهم بودند. کشاورزی نیز نزد آنها در خور بود. از لحاظ سازمان اجتماعی همچنانکه انتظار می رود زندگی شبانی بود و کلان مهمترین واحد به شمار می رفت. تردید است در این که واحد بزرگتری مانند مردم و ملت یا نژاد مفهومی داشته است یا آنکه شاید تصور تاریکی از این مفاهیم در میان بوده است.[3]

وظایف مسئولان و مدیران جهت جذب توریست

1-  برنامه ریزی: یعنی تعیین برنامه هائی برای انجام یکسری فعالیتها جهت دستیابی به مقاصد مورد نظر که همان جذب جهانگردان می باشد

2-   سازماندهی :تعیین ارتباط و وظایف هر شغل با مسئولیت و اختیارات آن

3-    رهبری و هدایت: به معنای آشنا کردن افراد با وظایف محوله به گونه ای که تضادها حل گردد

4-   هماهنگی: به معنای ایجاد نظم و یکنواختی و هماهنگی بین فعالیتها و بخش های مختلف در جهت ارائه خدمات بهتر

مدیرانی که در عرصه های مختلف فرهنگی جامعه به تصیمی گیری می پردازند, جدای از استعداد درونی بایستی به مسائل فرهنگی نیز علاقه مند باشند زیرا حوزه تأثیر گذاری مدیران فرهنگی ذهن و ابعاد درونی انسان هاست.[4]

نیازهای جهانگردان در یک کشور

جهانگردان جهت ورود به یک کشور نیازهای فراوانی از جمله امنیت, وسایل و امکانات رفاهی, آرامش و دیگر نیازها دارند که ما در اینجا فقط به بحث امنیت می پردازیم

1-   امنیت

حفظ امنیت و آرامش از جمله وظایف مسئولان یک کشور می باشد. مدیران فرهنگی از طریق فعالیتها و محصولات فرهنگی که در جامعه عرضه می شود می توانند موجب بروز ناامنی, تشویش, نگرانی و اضطراب گردند و یا از طریق ابزارهای در اختیار به ایجاد آرامش تفاهم و امنیت کمک کنند. بر این اساس بسیار مهم است که مسئولان و متولیان امر به حفظ امنیت و آرامش توریست اعتقاد قلبی داشته باشد و پیوسته در تصمیم گیریهای خود به این مهم عنایت داشته باشد. امنیت را می توان آرامش ناشی از پایداری و ثبات منطقی امور دانست احساس ناامنی می تواند در نتیجه مبهم بودن روابط و قوانین و تغییر پذیری غیر عقلانی ضوابط صورت گیرد


فصل سوم

[1] – شعبانی- دکتر رضا- مبانی تاریخ اجتماعی ایران –ص

[2] – میراث باستانی ایران-ص

[3] – میراث باستانی ایران –ص

[4] – خصایص مدیران فرهنگی- ص

 

لینک کمکی