دانلود رایگان پایان نامه بررسی مقایسه ایی وضعیت سلامت (جسمی و روانی) سالمندان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 دانلود رایگان پایان نامه بررسی مقایسه ایی وضعیت سلامت (جسمی و روانی) سالمندان دارای 192 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود رایگان پایان نامه بررسی مقایسه ایی وضعیت سلامت (جسمی و روانی) سالمندان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود رایگان پایان نامه بررسی مقایسه ایی وضعیت سلامت (جسمی و روانی) سالمندان

چکیده
بیان مسئله
مروری بر مطالعات انجام شده
پژوهشهای انجام شده در سایر کشورهای جهان
متدولوزی
اهداف کلی
اهداف ویژه توصیفی
اهداف ویژه تحلیلی
اهداف فرعی
اهدف کاربردی طرح
فرضیات
تعریف عملی واژه ها
بیماریها و اختلالات
سلامت روانی
سلامت جسمانی
فعالیت های روزمره زندگی(ADL)
ابزارهای جمع آوری داده ها
روش جمع آوری داده ها
روش اجرا
آنالیز داده ها
مشکلات و محدودیت ها
ملاحظات اخلاقی
یافته ها
یافته های سلامت روانی
اختلالات اضطراب و افسردگی: ((Kessler/K
ارتباط بین جنس و شاخص Kessler به تفکیک گروههای سنی
ارتباط بین تاهل و شاخص Kessler به تفکیک گروههای سنی
ارتباط بین تحصیلات و شاخص kessler به تفکیک گروههای سنی
ارتباط بین شغل و شاخص Kessler به تفکیک گروههای سنی
ارتباط بین منبع درآمد و شاخص kessler به تفکیک گروههای سنی
ارتباط بین کفایت میزان درآمد و شاخص Kessler به تفکیک گروههای سنی
ارتباط بین بیمه و شاخص Kessler به تفکیک گروههای سنی
مدل نهایی رگرسیون مرتبه ای چند متغیره برای شاخص اختلالات اضطراب و افسردگی (َ Kessler)
احساس خوب بودن روانی (Psychological wellbeing)
تاثیر سن بر احساس خوب بودن روانی به تفکیک گروههای سنی
تاثیر جنس بر احساس خوب بودن روانی به تفکیک گروههای سنی
تاثیر تاهل بر احساس خوب بودن روانی به تفکیک گروههای سنی
تاثیر تحصیلات بر احساس خوب بودن روانی به تفکیک گروههای سنی
تاثیر شغل بر احساس خوب بودن روانی به تفکیک گروههای سنی
مدل نهایی رگرسیون مرتبه ای چند متغیره برای شاخص احساس خوب بودن روانی
مقایسه شاخص های سلامت روانی در دو گروه سنی 64-60 و 69-65 ساله
متغیر های بیماری های موثر بر سلامت روانی
وضعیت سلامت جسمانی
انجام فعالیت های روزمره ADL))
تاثیر سن بر انجام فعالیت های روزمره زندگی ADL به تفکیک گروههای سنی
تاثیر جنس بر انجام فعالیت های روزمره زندگی ADL به تفکیک گروههای سنی
تاثیر تاهل بر انجام فعالیت های روزمره زندگی ADL به تفکیک گروههای سنی
تاثیر تحصیلات بر انجام فعالیت های روزمره زندگی ADL به تفکیک گروههای سنی
تاثیر شغل بر انجام فعالیت های روزمره زندگی ADL به تفکیک گروههای سنی
تاثیر منبع درآمد بر انجام فعالیت های روزمره زندگی ADL به تفکیک گروههای سنی
تاثیرکفایت میزان درآمد بر انجام فعالیت های روزمره زندگی ADL به تفکیک گروههای سنی
تاثیر داشتن بیمه بر انجام فعالیت های روزمره زندگی ADL به تفکیک گروههای سنی
تاثیر وضعیت مالکیت مسکن بر انجام فعالیت های روزمره زندگی ADL به تفکیک گروههای سنی
تاثیر رضایت از میزان درآمد بر انجام فعالیت های روزمره زندگی ADL به تفکیک گروههای سنی
تاثیر متغیر سالمند با چه کسی زندگی می کند بر انجام فعالیت های روزمره زندگی ADL به تفکیک گروههای سنی
سلامت جسمانی: عملکرد فیزیکی بر اساس تست SF
تاثیر متغیر سن بر عملکرد فیزیکی (بر اساس تست (SF36 سالمند به تفکیک گروههای سنی
تاثیر متغیر جنس بر عملکرد فیزیکی (بر اساس تست (SF36 سالمند به تفکیک گروههای سنی
تاثیر متغیر تاهل بر عملکرد فیزیکی (بر اساس تست (SF36 سالمند به تفکیک گروههای سنی
تاثیر متغیر وضعیت تحصیلی بر عملکرد فیزیکی (بر اساس تست (SF36 سالمند به تفکیک گروههای سنی
تاثیر متغیر وضعیت اشتغال بر عملکرد فیزیکی (بر اساس تست (SF36 سالمند به تفکیک گروههای سنی
تاثیر متغیر منبع درآمد بر عملکرد فیزیکی (بر اساس تست (SF36 سالمند به تفکیک گروههای سنی
تاثیر متغیر کفایت میزان درآمد بر عملکرد فیزیکی (بر اساس تست (SF36 سالمند به تفکیک گروههای سنی
تاثیر متغیر وضعیت بیمه بر عملکرد فیزیکی (بر اساس تست (SF36 سالمند به تفکیک گروههای سنی
تاثیر متغیر وضعیت مالکیت مسکن بر عملکرد فیزیکی (بر اساس تست (SF36 سالمند به تفکیک گروههای سنی
تاثیر متغیر میزان رضایت از درآمد بر عملکرد فیزیکی (بر اساس تست (SF36 سالمند به تفکیک گروههای سنی
تاثیر متغیر فردی که با سالمند زندگی می کند بر عملکرد فیزیکی (بر اساس تست (SF36 سالمند به تفکیک گروههای سنی
مقایسه میانگین شاخص های سلامت جسمانی سالمندان در سه گروه سنی
بحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود رایگان پایان نامه بررسی مقایسه ایی وضعیت سلامت (جسمی و روانی) سالمندان

1 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. برآورد امید زندگی و پیش بینی جمعیت ایران تهران

  2 خوشبین س, عشرتی ب, عزیزآبادی فراهانی ع. گزارش بررسی وضعیت سالمندان کشور(سال1381). تهران: وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی; 1386

 3 خوشبین  س وهمکاران. گزارش وضعیت جمعیت سالمندان کشور-1377 تهران: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی;

4 Penhollow TM. Activity, Aging & Sexuality: A Study Of an Active Retirement Community: University of Arkansas, West Florida, New York;

          5 سازمان جهانی بهداشت. سالمندی پویا. تهران: وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی, صندوق جمعیت سازمان ملل متحد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد;  

6  National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion. Targeting Arthritis: Reducing Disability For 43 Million Americans. 2005; Available from:

7. Avlund K, Damasgaard M, Sakari- Rantala R, Laukkanen P, Schroll M.  Tiredness in daily activities among non-disabled old people as determinant of onset of disability. J Clin Epidemiol. 2002;10(55):965-

8. Avlund K. Disability in old age:Longitodinal population- based studies of the disablement process Dan Med Bull. 2004;4(51):315-

 9 .Fried L, Bandeen-roche K, Kasper J, Guralink J. Associatio of comorbidity with disability in older women:The Women’s Health and Aging Study. J Clin Epidemiol. 1999;52:37-

 10 .Kremer  E, Atkinson  J. Pain measurement: construct validity of the affective dimensions of the McGill Pain Questionnaire with chronic benign pain patients Pain. 1981;11:110-

   11 مروتی شریف آباد م, علی حسینی شریف آباد م. بررسی وضعیت فعالیت های روزمره زندگی در سالمندان 65 ساله و بالاتر شهر یزد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یزد. 1379:54-46

  12 سالمندان. ماهنامه مهرنو. 1389 خرداد -1389:83-72

13 وحدانی نیا م, سادات گشتاسبی آ, منتظری ع و همکاران. کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در سالمندان. پایش. [پژوهشی]. 1381;2:120

 14 محققی کمال ح, سجادی ح, حسن ز و همکاران. بررسی نیازهای سلامتی سالمندان مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگی. سالمند. [پژوهشی]. 1387;3(7):13

 15 نودهی مقدم ا, احسانی فر ف. بررسی اختلالات جسمی حرکتی سالمندان مراجعه کننده به مراکز توانبخشی سازمان بهزیستی شهر تهران در سال1385 سالمند. 1385;2(1):129-5

 16 ادیب حاج باقری م. بررسی میزان ناتوانی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر کاشان در سال1386 مجله سالمند. 1388;8(3):552-47

 17 حبیبی سولا ع, نیکپور ص, رضایی م, حقانی ح. بررسی ارتباط رفتار های ارتقا دهنده سلامت باسطح فعالیت های روزمره زندگی و فعالیت های روزمره زندگی با ابزار در سالمندان غرب تهران 1386 مجله سالمند. [پژوهشی]. 1386;5(2):338-2

 18 نجاتی و, کردی ر, شعاعی ف. عوامل موثر بر فعالیت فیزیکی در سالمندان متطقه 17 تهران. مجله سالمند. [مروری]. 1388;14(4):57-2

19 جعفری ز, ملایری س, راشدی پ. بررسی تاثیر سن بر عملکرد شنوایی و سیر پیرگوشی در مراکز ارزیابی شنوایی شهر تهران. مجله سالمند. [پژوهشی]. 1386-1384;2(5):361-58

20 خوشبین  س وهمکاران. گزارش بررسی وضعیت سالمندان کشور

21     آبادمروتی ش. بررسی وضعیت فعالیت های روزمره زندگی در سالمندان 65 ساله و بالاتر شهر یزد. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یزد. 1379; 46زمستان 1379ضمیمه شماره 4

22Ragozar. RM. Elders’ depression, aدانلود رایگان پایان نامه بررسی مقایسه ایی وضعیت سلامت (جسمی و روانی) سالمندانiety and apprehension. HAKIM RESEARCH JOURNAL 1378;2.113-

23.Alizadeh M. Assessing health factors and utilization of aged care services in Iranian elderly in Metropolitan Sydney. Thesis, faculty of health science The Sydney University

24. Sadeghi KH.M. Prevalence of Dementia and depression among residents of elderly nursing homes in Tehran province. QUARTERLY JOURNAL OF ANDEESHEH VA RAFTAR 1383;;36(9:55-

25. Azizi F EH SP, Ghanbarian A, Mirmiran P, Mirbolooki M.  Tehran Cardiovascular risk factors in the elderly:Lipid and Glucose Study (TLGS). : . IRANIAN JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 1382;1382;17(5):-

          26 شهبازی محمدرضا مس, حاتمی زاده نیکتا,رهگذر مهدی ارزیابی میزان ناتوانی در سالمندان شهر تهران – سال 1386 سالمند. 1387 پاییز و زمستان 1387;89-81:9-10

          27 شهربانو. م. مراقبت های بهداشتی اولیه در سالمندان ایران. . دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی باهمکاری سازمان بهداشت جهانی. 1385(چاپ اول)

           28 خوش کنش ه. تأثیر مشاوره گروهی شناختی بر میزان اضطراب و افسردگی سالمندان زن مقیم

1386 – آسایشگاه در شهرستان سبزوار در سال 1387 مجله سالمند. 1388 زمستان 88;14:8

          29 دکتر بابک آناهینتا-دکتر مراتی محمدرضا دکترمنظوری ل-. افسردگی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان اصفهانی (سال 1386 مجله سالمند. 1388 1386;14:17

          30 نجاتی و, کردی ر, شعاعی ف. عوامل موثر بر فعالیت فیزیکی در سالمندان متطقه 17 تهران. مجله سالمند. [مروری]. 1388;14(4):57-2

          31 لیلا صادقی مقدم  دسسب. بررسی تاثیر گروه درمانی بر میزان افسردگی سالمندان مقسم در اسایشگاه کهریزک تهران در سال 1379 افق دانش پاییز و زمستان79 1379;6(2 )::15-8

          32 باقردکترسهرابی هم. بررسی مقایسه ای وضعیت شناختی و افسردگی سالمندان مقیم سرای سالمندان و ساکن منازل شخصی. مجله  دانش و تندرستی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود. 1386;دوره 3شماره 2 -1387-:27-32

          33 علیجان اآ. بررسی موارد افسردگی به دنبال سکته های مغزی در شهرستان بابل. فصلنامه علوم مغز و اعصاب ایران. 1386;بهار و تابستان 1386(6):30-

          34 وحید ن. بررسی وضعیت سلامت سالمندان استان قم در سال 1386 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین   1386;بهار 1388; 13(1 (پیاپی 50:72-67

          35 جغتایی محمدتقی نو. بررسی وضعیت سلامت سالمندان در شهرستان کاشان. : سالمند پاییز 1385; . 1385;: ; 1(1):3-: :3-10

          36 صادقی مجید کح. شیوع دمانس و افسردگی در سالمندان ساکن در خانه های سالمندان استان تهران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) 1381; 1383; 9(4 (پیاپی 36): :49-55

          37 هادیان فرد محمدجواد* هفح. سلامت روانی سالمندان دارای بیماری های مزمن دستگاه حرکتی مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار. 1382;زمستان 1382; 9(3 (پیاپی 35) :75-81

38 Salive M, Guralink J. Disability outcomes of chronic disease and their implications for public health. In poblic health and aging. Hickey T, Speers M, Prohaska T, editors. Baltimore and Londan: The Johns Hopkins University press;

39. Heikkinen E. Functional capacity  and health of elderly people -the Evergreen project. scandinavian Jornal of Social medicine supplement. 1997;53:18-

40. Linden M, Horgas A, Gilberg R, Steinhagen – Thiessen E. Predicting health care utilization in the very old. The role of Physical health, mental health, attitudinal    and social factors. J Aging  Health. 1997;1(9):27-

41.  Avlund K, Damasgaard M, Schroll M. Tiredness as determinant of subsequent use of health and social services among nondisabled elderly people. J Aging Health. 2001;2(13):267-

42. Avlund K, Due P, Holstein B, Heikkinen R, Berg S. Changes in social relations in old age: Are  they influenced by functional ability. Aging Clin Exp Res. 2002(14S):64-

   43 Beland F, Zunzunegui M. predictors of functional status in older people living at home. J Age and Aging  1999;28:153-9

44 avlund K, Due P, Holstein B, Heikkinen R, Berg S. Changes in social relations in old age:Are they influenced by functional ability. Aging Clin Exp Res. 2002:64-

45. The Finnish Centre for Interdisciplinary Gerontology UoJF. Disability in old age, Final Report: Conclusions and Recommendations. Jyvaskyla  University Press;

46. Leveille S, Resnick H, Balfour J. Gender differences in disability: evidence and underlying reasons. Aging 2000;2(12):106-

47. Goldman N, Koreman S, Weinstein R. Marriage status and health among the elderly  Social Science& Medicine. 1995;40:1717-

48 .Hewitt B, Turrell G, Baxter J, Western M. Marriage dissolution and health amongst the elderly: the role of social and economic resources. Journal [serial on the Internet]. Date: Available from:

49. Unger J, McAvay G, Bruce M, Berkman L, Seeman T. Variation in the impact of social network characteristics on physical functioning in elderly persons:MacArthyr Studies of Successful Aging. gerontol Soc Sci. 1999;54B:245-

.50. Everard K, Lach H, Fisher E, Baum M. Relationship of activity and social support to the functional health of older adults. gerontol B Psychol Sci Soc Sci. 2000;4(55):208-

.51. Vogt T, Mullooly J, Ernst D, Pope C, Hollis J. Social net works as predictors of ischemic heart disease, cancer, stroke and hypertension: Incidence, survival and mortali. Clini Epidemiol 1992;45:659-

52. Michael Y, Colditz G, Coakley E, Kawachi L. Health behaviors, social networks, and healthy aging: cross- sectional evidance from the Nurses’ health study Qual Life Res. 1999;8(8):711-

53. Avlund K, Holstein B, Osler M, Holm-Pedersen P, Rasmussen N. Social position and health in old age: the relevance of diffrent indicators of social position. Scand J Poblic Health. 2003;2(31):126-

54. Fried L, Guralink J. Disability in older adults:evidence regarding significance, etiology, and risk J Am Geriatr Soc. 1997;1(45):100-

55. Emami A ES-L. Living in a foreign country in old age: Life in Sweden as experienced by elderly Iranian Immigrants. Journal Health Care in Later life ; 33,1. 1998:83-

56. Australian Institute of Health and Welfare. . Older Australia at a glance. Australia: Third education, AIHW Press

57. Angel RJ AJ, Markides KS. . Stability And Change In Health Insurance Among Older Mexican Americans: Longitudinal evidence From the Hispanic Established Populations for Epidemiologic Study of the Elderly. : . American Journal Public Health ; 92. 2002:1264-

58. Australian national Government. Living in a New Country Understanding Migrants’ Health. Australian: Health Education Systems Pty Ltd,

59. Refugee Health Research Centre: .Flinders: Department of Human Services. Health and Wellbeing Needs and Access to Aged Care Health and Support Services

60. karel MJ O-HS, Gatz M. Assessing and treating Late -life depression

61. Wilcox V, Kasl S, Idler E. Self-rated health and physical disability in elderly survivors of a major medicalevent. J Gerontol Bpsychol Sci Soc Sci. 1996;2(51):S104-

62 .Yount K, Agree E. Social Environment and Gender Differences in Disability in Egypt and Tunisia. 2004 [updated 2004; cited]; Available from:http:// paa2004.princepton.edu/download.aspsubmissionld=

63. Parker C, Morgan K, Dewey M. Physical ilness and disability among Elderly in england and wales:the medical research council cognitive function and aging study. J Epidemiol Community health. 1997;5(51):501-

64.  Australian Institute of Health and Welfare. Older Australia at a Glance; Third education, AGE 25: AIHW, Canberra, Australia;

          65 مشعواجو. بررسی نقش حمایت اجتماعی از رضایتمندی از زندگی ,سلامت عمومی و احساس تنهایی در بین سالمندان بالاتر از 60 سال سالمند -کرمان. 1381;6(2):115-33

66 Mackenbach jp,Borsboom GJJM,Nusselder WJ,Looman CWN,Schrijvers     CTM.Determinants of levels and changesof physical functioning in chronically ill persons: results from the GLOBE study.J Epidemiol Community Health 200  ;55(9),631-8

67 Meek S. Contribution of education to health and life satisfaction in older adults mediated by negative effect.Jornal of Aging and Health. 2001;13:92-

68. .Parahy.BA, Maria l. Veras- disability among elderly women in brazil. Rev, Saude Publica. 2005;3(39):391-

69. مقصودنیا ش با همکاری سازمان بهداشت جهانی. مراقبت های بهداشتی اولیه در سالمندان. تهران: دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی; 1385

چکیده

 این مطالعه به بررسی سلامت جسمانی و روانی گروههای مختلف سنی سالمندان در سه گروه سنی سالمندان(60-69 سال, 70-79 سال و 80 سال و بالاتر) در شهر تهران می پردازد.  دست آوردهای این مطالعه میتواند با تعیین تفاوتها واولویت های مراقبتی درگروههای سنی سالمندان به سیاست گذاری های بهداشتی مورد نیاز آنان کمک کند

روش : این تحقیق از تعداد 402 سالمند با سن 60 ساله و بیشتر؛ ساکن شهر تهران در منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی به عمل آمد. این بررسی, یک مطالعه مقطعی بوده که از اردیبهشت لغایت مرداد ماه سال1389 انجام شد.  پرسشنامه ها به روش مصاحبه چهره به چهره ودر چند مورد خاص با مصاحبه تلفنی تکمیل شد

نتایج: یافته های پژوهش نشان داد که اکثر سالمندان در سطح متوسطی از نظر اختلالات اضطراب و افسردگی قرار داشتند و تقریبا از هر ده سالمند یک نفر همیشه یا اکثر اوقات اختلالات اضطراب و افسردگی(اضطراب و افسردگی) در سطح بسیار بالایی داشت.  از سن 60 تا سن 79 سالگی با افزایش سن سالمند؛ میزان اختلالات اضطراب و افسردگی وی نیز افزایش  می یافت.  لیکن از سن 80 سال به بالا این میزان روند نزولی نشان میداد. به جز گروه سنی اول”69-60 سال” در سایر سنین میزان اختلالات اضطراب و افسردگی زنان بیشتر از مردان بود.  همچنین سالمندان متاهل نسبت به بدون همسران در موقعیت بدتری از این نظر بسر می برند

نتایج نشان داد سالمندان با تحصیلات دیپلم و بالاتر با شیوع کمتر اختلالات اضطراب و افسردگی مواجه بودند.  در حالیکه سالمندان بیسواد و کم سواد شرایط نامطلوب تری را ازاین نظر داشتند. از نظر نوع شغل؛ بازنشستگان بیشترین و شاغلین بخش آزاد و خانه داران کمترین میزان شیوع اختلالات اضطراب و افسردگی را نشان دادند. همچنین سالمندان شاغل بیشترین و سالمندانی که منبع درآمدشان برای گذران زندگی درآمد همسرانشان بودند کمترین میزان دیسترس را ابراز کردند. همچنین هرچه از میزان کفایت درآمد سالمند کاسته میشد بر میزان اختلالات اضطراب و افسردگی وی افزوده می گردید

 وضعیت مسکن سالمند متغیری دیگری بود که بر میزان اختلالات اضطراب و افسردگی سالمندان تاثیر داشت. مطلوب ترین وضعیت از این نظرمربوط به سالمندانی بود که در خانه فرزندان و یا اقوام زندگی می کردند.  بیشترین میزان دیسترس مربوط به سالمندانی بود که در خانه های استیجاری ساکن بودند

وضعیت بیمه سالمند؛ میزان رضایت ازدرآمد برای گذران زندگی و فردی که با سالمند زندگی می کند تاثیری بر میزان دیسترس او نداشت. در نهایت متغیرهای: جنس و وضعیت مسکن و وضعیت اشتغال بیش از سایر متغیرها بر میزان اضطراب و افسردگی سالمندان تاثیر گذار بودند

در بررسی احساس خوب بودن روانی ,احساس کسالت , اظهار تنهایی و احساس افسردگی به ترتیب شایع ترین شکایات سالمندان بود.  حدود 40% سالمندان درسطح خوب ومناسب از نظر این شاخص قرار داشتند. تقریبا یک سوم سالمندان در اکثر اوقات روز احساس آرامش داشتند و از هر 5 نفرسالمند یک نفر احساس شادی داشت.  نتایج مطالعه نشان داد که ” سن؛ جنس؛ وضعیت تاهل؛ شغل ؛ منبع درآمد ؛ وضعیت بیمه؛ رضایت از میزان درآمد و فردی که با سالمند زندگی می کند تاثیری در احساس خوب بودن روانی آنان نداشت. افراد با تحصیلات زیر دیپلم نسبت به افراد با تحصیلات دیپلم و دانشگاهی از نظر احساس خوب بودن روانی وضعیت بهتری را ابراز می نمودند.  علیرغم این که نیمی از سالمندان درآمدشان را کافی نمی دانستند , از لحاظ احساس روانی خوب بودن دروضعیت مطلوبی قرار داشتند. در حالیکه این میزان برای سالمندانی که میزان درآمدشان را کافی می دانستند کمتر بود. سالمندانی که در خانه اقوام و بستگان زندگی می کردند بیشتر از آنانی که به تنهای در منزل خودشان زندگی می کردند احساس روانی خوب داشتند. بهر حال میزان درآمد سالمندان بیشترین نقش را در احساس روانی خوب بودن آنان ایفا میکرد

نتیجه گیری: از 11 متغیر دموگرافیک 9 متغیر سن, جنس, تاهل, تحصیلات, اشتغال, منبع درآمد, وضعیت مسکن, وضعیت بیمه و افراد همراه سالمند بر سلامت جسمانی, یعنی و رابطه معنی داری داشت,  بطوریکه  با افزایش سن, کمتر شدن سواد, زندگی در تجرد و تنها, زن ,بیکار و بی در آمد بودن و وابستگی مالی به دیگران بر عملکرد فیزیکی و توانایی سالمند در انجام فعالیت های روزمره زندگی کاهش  می یابد

در آنالیز نهایی در مدل رگرسیون رتبه ای چند متغیره برای عملکرد فیزیکی, با توجه به اثر همزمان متغیرهای معنی دار فوق:, سن, جنس و تاهل و منبع درآمد موثر تر از بقیه متغیرها بوده است

در آنالیز نهایی در مدل رگرسیون رتبه ای چند متغیره برای توانایی انجام فعالیت های روزمره زندگی, با توجه به اثر همزمان متغیرهای معنی دار فوق: سن و منبع در آمد موثر تر از بقیه متغیرها بوده است.  همچنین برای بررسی لزوم بازنگری در تعیین اولویت گروه سنی و اولویت نوع مراقبت های سالمندی , عملکرد فیزیکی و فعالیت های روزمره زندگی سالمندا ن در دو گروه سنی 64-60 سال و گروه سنی 69-65  با هم مقایسه و آزمون شد و نتیجه  نشان داد که بین  عملکرد فیزیکی و فعالیت های روزمره زندگی سالمندا ن در دو گروه سنی اختلاف معنی داری وجود نداشت و کماکان سن سالمندی را می توان 60 سال و بالاتر درنظر گرفت

پیشنهاد:  انجام پژوهشی گسترده در سطح ملی برای تعیین چالش ها و مشکلات موجود در سلامت سالمندان ضروری بنظر می رسد

برای کاهش تفاوت ها در سلامت سالمندان می بایست در جهت کاهش تفاوت ها در مسائل اقتصادی و اجتماعی تلاش شود, زیرا یافته ها نشان داد که بیشترین مشکلات و محدودیت های جسمانی و فیزیکی سالمندان به اقشار آسیب پذیر اخنصاص دارد. به عبارت دیگر زنان و سالمندان کم سواد, بیکار و بی در آمد و وابسته به دیگران (از نظر مالی) و سالمندانی که در تجرد و یا تنها زندگی می کتتد با مشکلات جسمانی زیادی مواجه هستند

در این راستا گسترش و استاندارد سازی مراکز نگهداری روزانه سالمندان به مظور بهبود شاخص های سلامت جسمانی و فیزیکی سالمندان و فراهم نمودن دسترسی به روش های مراقبت در خانه توسط بستگان یا موسسات حمایتی, با هزینه های قابل قبول و همچنین امکان پذیر کردن روشهای مراقبت در منجتمع های مسکونی مختص سالمندان, بخصوص سالمندان مجرد و فاقد فرزند و خانواده که علیرغم استطاعت مالی, بدون هیچ حامی با مشکلات فراوانی مواجه هستند, یک ضرورت بنظر می رسد

سازمان استفاده کننده از نتایج: نتایج حاصل از این بررسی لزوم بازنگری  در تعیین اولویت گروه سنی واولویت نوع مراقبت ها را در گروه هدف برنامه مراقبت های ادغام یافته سلامت سالمندان در وزارت بهداشت و درمان را مشخص خواهد کرد و لزوم یا عدم ارایه برخی مراقبتهاو خدمات تکمیلی در گروههای سنی سالمندان 60 سال و بالاتر ونیز اولویت مراقبتها را در این گروههای سنی از  سالمندان را اثبات  خواهد نمود

کلید واژه ها: سالمندان,  احساس خوب بودن روانی, اختلالات اظطراب و افسردگی, عملکرد فیزیکی , انجام کارهای روزمره زندگی , عوامل اقتصادی- اجتماعی

بیان مسئله

سالمندی دوران حساسی از زندگی بشر است, که طی آن سالمندان درمعرض تهدیدات بالقوه ای نظیر افزایش ابتلا به بیماریهای مزمن, تنهایی و انزوا, عدم برخورداری از حمایت اجتماعی بوده و به دلیل ناتوانی های جسمی و ذهنی در موارد زیادی نیز استقلال فردیشان مورد تهدید قرار می گیرد(1), لذا توجه به مسایل و نیازهای این مرحله از زندگی یک ضرورت اجتماعی است

دومین گروه آسیب پذیر را کهنسالان(پیران پیر) در کشور تشکیل می دهند.  از آنجا که امید به زندگی در کشور ایران 72 سال است, پدیده سالمندی در کشور هنوزبه عنوان یک پدیده ضروری مورد توجه قرار نگرفته است.  اما این واقعیت وجود دارد که جمعیت سالمندان با رشدی بیشتر از رشد کل جمعیت رو به افزایش است.  در واقع همراه با رشد جمعیت و افزایش امید به زندگی سیر سالمندی روند صعودی دارد (2).  ضعف و ناتوانی این گروه مراقبتها و توجهات ویژه ای را طلب می کند

بنابر آمار ارایه شده توسط سازمان بهداشت جهانی تا سال 2000, افراد سنین 60 سال و بالاتر حدود 600 میلیون نفر بوده است و این تعداد تا سال 2025 به 1/ 2 بیلیون نفر خواهد رسید.  همچنین بیش از دو سوم جمعیت سالمند در کشورهای رو به توسعه به ویژه آسیای شرقی بوده و تا سال 2025 افزایش بیش از 300 درصد جمعیت سالمند در این کشورها مورد انتظار است (3)

اهمیت بررسی حاضر با توجه به اینکه تاکنون در کشور هیچگونه بررسی در زمینه تفاوتهای وضعیت سلامت سالمندان در گروههای سنی مختلف انجام نشده ونیز بررسی مقایسه ایی شاخص های سلامت در گروه های سالمندان جوان و پیر جهت برنامه ریزی های ایجاد خدمات و مراقبت های سالمندی مرتبط در کشور انجام نشده مشهود است. با افزایش جمعیت سالمندان شیوع ناتوانائیهای روانی آنان افزایش می یابد و این مهم سیستم های مراقبتی و بهداشتی و اجتماعی را که هم اکنون تحت فشارهای مادی هستند را نگران ساخته است.  مسلمااین سیستم ها برای تامین خدمات همه جانبه , نیازمند اطلاعات مستند خواهند بود

شایان ذکر است که تاکنون در کشور هیچگونه بررسی در زمینه تفاوتهای وضعیت سلامت سالمندان در گروههای سنی مختلف(60 سال و بالاتر به تفکیک 3 گروه سنی) انجام نشده و نیز بررسی مقایسه ایی شاخص های سلامت در گروه های سالمندان جوان و پیر جهت برنامه ریزهای ایجاد خدمات و مراقبت های سالمندی مرتبط در کشور بسیار مورد نیاز است. همچنین اختلاف درارقام مطالعات ذکر شده دلیل دیگری برای ضرورت انجام این مطالعه می باشد.البته این اختلاف می تواند به خاطر متفاوت بودن جمعیت تحت مطالعه و تورش در نمونه گیری هانیز باشد


مروری بر مطالعات انجام شده

افراد ناتوان همچنان که مسن تر می شوند, احتمال مواجه شدن آنها با موانع مضاعف مربوط به روند پیری افزایش خواهد یافت.  بسیاری از افراد در اثر مسائل و مشکلات مربوط به پیری در اواخر زندگی دچار ناتوانی می شوند و یا اینکه در شروع یک بیماری مزمن که می توان آن را در زمان مناست پیشگیری کرد قرار می گیرند و یا درآغاز یک بیماری مضمحل کننده, ناتوانی به سراغ آنها می آید.  احتمال بروز ناتوانیهای شناختی و فیزیکی به طور قابل توجهی درسنین خیلی بالا افزایش می یابد. (4) سایر ناتوانیهای مربوط به سن از دست دادن قدرت بینایی و شنوایی است که منجر به مشکلات ارتباطی می شود (5)

سن بالا اغلب نابرابریهای مبتنی بر نژاد, قومیت یا جنسیت را بدتر می کند.  مواردی که بر اساس جنسیت و نژاد صورت می گیرند, ارتباط مهمی با وضعیت و سلامتی در سنین بالا دارند.  در بسیاری از موارد, راههای موجود برای افراد مسن به منظور دست یابی به عزت, هویت و استقلال, دریافت مراقبت و شرکت در مسائل و فعالیت های شهری بسیار محدود می باشد و این شرایط اغلب برای سالمندان مناطق روستایی بدتر است(6)

مطالعه (6) نشان داد با افزایش سن, بر شدت ناتوانی سالمندان افزوده می شود.  شدت ناتوانی در افراد بیوه و مجرد بصورت معنی داری بیش از افراد دارای همسر بوده و علاوه برآن شدت ناتوانی سالمندانی که با همسر و فرزندان زندگی می کرده اند بصورت معنی داری کمتر از سالمندانی بوده است که در تنهایی یا با سایر آشنایان زندگی می کرده اند

مطالعات نشان می دهند که علل و میزان ناتوانی در سنین مختلف متفاوتند(7, 8).  این یافته ها در تایید یافته های مطالعات دیگر در این زمینه بیانگر آن است که افزایش سن به تنهایی اثری بر روی برخی ابعاد کیفیت زندگی به ویژه سلامت روانی نداشته و توجه به سایر ابعاد زندگی در یک سالمند بویژه ابعاد عملکردی, استقلال فردی و حس کنترل فرد بر زندگی خود دارای اثر پیشگویی کننده بر کیفیت زندگی در سالمندان هستند.  از این رو, هنگامی که سالمندان در یک شیوه زندگی ارتقا دهنده سلامتی درگیر گردند, از استعداد بیشتری برای بهره مندی از یک زندگی سالم برخوردار بوده و احتمالا به مدت طولانی تری از یک زندگی بدون بار بیماری و ناتوانی بهره خواهند بود. (9)

در مطالعه ای در مورد متغیر سن, بیشترین تفاوت در میانگین امتیازها در ابعاد عملکرد جسمی و نشاط مشاهده شد و سالمندان سنین بیش از 75 سال از امتیاز پایین تری بر خوردار بودند.  بدیهی است در سنین بالاتر سالمندی بروز ناتوانی ها بارزتر بوده و به صورت کاهش عملکرد جسمی و محدودیت های جسمانی ظاهر می شود, اگر چه افزایش سن اثری بر روی ابعاد سلامت عمومی و روانی سالمندان به دست نداد.  (10)

مروری بر مطالعات انجام شده در ایران

    در سال 1377 به منظور تعیین وضعیت سلامت سالمندان و تعیین اولویت های مداخله, بررسی کشوری وضعیت سلامت سالمندان 60 سال و بالاتردر جمهوری اسلامی ایران توسط وزارت بهداشت انجام شد. در این بررسی وضعیت بهداشتی, اجتماعی و اقتصادی سالمندان مشخص گردید. بر اساس آن نتایج اولین نیاز عنوان شده توسط سالمندان نیاز مالی و پس از آن نیاز به خدمات بهداشتی درمانی بوده است. نتایج شاخض های سلامت جسمی نشان داد که  4/53 درصد افراد 60 ساله و بالاتر مبتلا به اختلال حرکتی بودند

 براساس همین بررسی 1377بیش از 80% افراد سالمند کشور با همسر یا فرزندان خود زندگی می کردند, و تقریبا 17% تنها زندگی می کردند. در این بین زنان بیشتری نسبت به مردان تنها زندگی می کردند که این می تواند موید این باشد که زنان بعد از فوت همسر خود بندرت ازدواج مجدد می کنند. خانواده هایی که از اقوام سالمند خود مراقبت می کنند و از دولت کمکی دریافت نمی کنند تحت فشار مالی قابل توجهی  قرار می گیرند. در رابطه با تاثیر متقابل بین نسل ها و نقش خانواده نزدیک به 86% سالمندان احساس می کردند که بیش از هرکس دیگر, کمک و همراهی را از خانواده خود دریافت کرده اند, که این بیانگر ارتباط احساسی قوی  بین افراد جوان خانواده و سالمند است  (3)

نتایج بررسی وضعیت سلامت سالمندان در سال 1381 وزارت بهداشت و درمان نشان داد, سالمندان شهری از نظر توانایی انجام کارهای روزانه از استقلال بیشتری برخوردار بودند و این استقلال با افزایش سن کاهش می یافته است(4)

براساس بررسی 1377 وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی ایران 17% مردان بالای 65 سال ایرانی فاقد هرگونه درآمد بودند درحالیکه این برای زنان 70% بوده است که نشانگر وابسته بودن زنان به خانواده خود از نظر منبع مالی است. باید یادآور شد, درایران سیستم حمایت و امنیت اجتماعی برای افراد سالمند وجود ندارد. بیشتر منبع درآمد این سالمندان حقوق بازنشستگی, پس انداز شخصی و حمایت اعضای خانواده  می باشد.از نظر محل زندگی, زنان بیشتر درخانه, آپارتمان های اجاره ای یا با فرزندان خود زندگی می کردند درحالیکه مردان بیشتر در خانه شخصی زندگی می کردند. این نشان می دهد که زنان درسن پیری عموما بیشتر از مردان  وابسته به منابع مادی و مسکن توسط سایر اعضا خانواده خود هستند که این مسئله یقیناً آنان را با مشکلاتی مواجه می سازد (3)

نتایج مطالعه عزیزی و همکارانش که درسال 1380 در منططقه 13 تهران انجام شد, نشان داد که عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی در بین سالمندان تحت مطالعه در منطقه مذکور دارای شیوع بالایی بوده است(5) در حالی که در مطالعه یاد شده ضمن این که شایعترین شکایت ذکر شده در سالمندان مشکلات قلبی عروقی و بعد از آن مشکلات اسکلتی عضلانی بوده, همچنین نتایج نشان داد که حدود 82% از افراد تحت مطالعه وضعیت سلامتی خود را عالی و خیلی خوب توصیف کرده بودند. این یافته با مطالعه­ای که در سال 1379توسط شریف آبادی در یزد انجام شده بود مشابهت داشت.(11)

لینک کمکی